HVORDAN ER DET Å VÆRE STUDENT UNDER KORONA?

Det å være student under korona har vært utfordrende på mange måter. Alt av forelesninger ble digitalt og mange ble permittert fra jobbene sine. Personlig var jeg bare permittert i omtrent to måneder og anser meg selv som heldig i forhold til mange andre.

 

Jeg husker godt når vi fikk høre om korona-viruset for første gang. På det tidspunktet trodde jeg at dette bare kom til å ramme Kina. Viruset spredde seg raskt og det var bare snakk om tid før det var i Norge. Så fort jeg skjønte at Norge stengte ned, var jeg på vei hjem til Sunnmøre. Jeg reiste hjem 12.mars uvitende om at dette ble en merkedag. Tiltakene var enda ikke presentert da jeg reiste. De kom mens jeg satt på toget. Vi gikk en uviss tid i møte og hadde ingen aning om hvor lenge dette skulle vare. I starten hadde jeg nok et lite håp om at det skulle være kortvarig. Et håp om at vi skulle være tilbake på skolen til høsten. Slik ble det altså ikke, men det har jo gått fint allikevel. For min del har det handlet om å ha riktig innstilling og tankesett. 

Det å bli permittert ga meg ikke økonomiske utfordringer, men heller mer tid til studiene. Problemet var at motivasjonen dalte gradvis. Forelesninger på zoom var helt greit i starten, men det var ingen tvil i at man heller skulle vært på campus. Selv om jeg nå hadde ubegrenset med tid til å lese, gjorde jeg ikke nødvendigvis det. Det faktumet at vi stort sett fikk bestått eller ikke bestått fremfor karakter A-F, påvirket nok også i den grad at man ikke “pugget” slik man ville gjort til en vanlig eksamen. Det er derimot forståelig at høyskolen valgte denne løsningen. 

 

Det jeg har erfart ved zoom-forelesninger er først og fremst at det er lettere å miste konsentrasjonen og heller scrolle på Instagram. Videre er det ikke så stort rom for variasjon i undervisningen. Det kan derfor bli ensidig og kjedelig. Vi har heldigvis hatt noen kreative forelesere som har gjort opplevelsen gøyere og gjort det beste ut av situasjonen. 

 

Photo by CDC from Pexels

Til høsten var jeg tilbake i Oslo. Dette semesteret så ut til å bli litt mer normalt, vi fikk eksempelvis karakterer på alle eksamenene igjen. Vi hadde et par dager på skolen de første månedene, men dagene lignet ikke slik vi hadde det før korona. Generelt lite folk på skolen, delte klasser og avstand var noe av det som kjennetegnet disse dagene. Etter hvert som den andre smittebølgen kom, ble all undervisning på zoom igjen. Vi hadde heldigvis en gruppeeksamen dette semesteret og fikk vært litt sosial gjennom det. 

 

Vi studenter har gjerne en litt “fri” hverdag og må jobbe mye på egenhånd. Enda mer ble det når korona kom og det handlet da om selvdisiplin. Nøkkelen for meg denne tiden har vært rutiner. Det å stå opp til samme tid og ha en plan for uka med klare gjøremål. Det å se muligheter og finne en løsning i ulike situasjoner. 

 

Totalt sett har hjemmeskole gått fint og jeg tror vi alle har lært mye. Eksempelvis det å sette pris på ting, som å kunne besøke besteforeldre når man vil. Det jeg har savnet aller mest denne perioden, er å være sosial. Personlig kjente jeg på dette aller mest gjennom høstsemesteret da jeg var i Oslo hvor jeg bor alene. Det blir ubeskrivelig den dagen vi kan leve som normalt igjen. Vi aner ikke når den dagen kommer, men den kommer en dag og vi må bare være tålmodige. Når jeg tenker på det nå, blir det nesten rart å kunne være “nærme” folk igjen uten bekymring. Uansett, jeg gleder meg veldig til den dagen. Nå handler det først om å stå sammen og hindre mer smitte i samfunnet.

 

– Maria

6 thoughts on “HVORDAN ER DET Å VÆRE STUDENT UNDER KORONA?”

  1. Hei Maria! Dette var et veldig fint blogginnlegg! Jeg liker strukturen og skrivemåten din godt, og du har fin mengde tekst ift avsnittene dine. Supert at du har strukturert det med innledning, hoveddel og avslutning! 🙂
    Til neste gang vil jeg utfordre deg til å bruke mer bilder, og hva med å lenke til noen interessante kilder som kan løfte innlegget enda mer?
    Lykke til!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *