PLATTFORMER OVERTAR

Vårsemesteret 2021 er i gang og vi har hatt våre første forelesninger. Dette semesteret er delt inn i fire deler. Første del omhandler digital økonomi og forretningsmodeller ved foreleser Arne Krokan. Innledningsvis har vi vært inne på hvordan teknologi påvirker oss. Jeg synes det er veldig interessant hvordan samspillet mellom teknologi, samfunn og organisasjoner fungerer – det såkalte kompliserte samspillet. Teknologien digitaliseres, samfunnet har en digital økonomi og organisasjoner får nye forretningsmodeller.

Applicoinc: “What is a platform business model”

Mer spesifikt ønsker jeg å gå innpå hvordan plattformselskaper overtar, digitale plattformer. Først, hva er et plattformselskap? Det kan defineres som en forretningsmodell hvor det skapes verdi ved fasilitering av utveksling mellom to eller flere grupper som er gjensidig avhengig av hverandre, vanligvis forbrukere på ene siden og produsenter på den andre siden. Eksempel på slike selskaper er Facebook, Google, YouTube og AirBnb. Plattformer og flersidige markeder kan omtales som de nye organisasjonene. Dette gjenspeiler seg også i at noen av verdens mest verdifulle selskaper er nettopp plattformselskaper. Et eksempel på dette er Facebook. I overgangen fra tradisjonelle selskaper til plattformselskaper følger nye utfordringer og nye arbeidsprosesser. En særlig utfordring, er tillit.

 

Et klart eksempel på en plattform med tillit som utfordring, er AirBnb. For at det hele skal fungere må man ha tillit til ideen, tillit til plattformen (AirBnb) og tillit til tjenesteyteren (utleier). Rachel Botsman setter perspektiv på dette:

Tech: Building trust in new ideas and businesses

AirBnb er en av de største overnattingsaktørene vi har i verden. Likevel eier de ingen av overnattingstedene selv. Dette skiller altså plattformselskap fra tradisjonelle selskap, som eksempelvis hoteller. Å drive slik AirBnb gjør, hadde ikke vært mulig for noen tiår siden. Her er det igjen verdt å nevne det kompliserte samspillet. Takket være utvikling i både teknologi, samfunn og organisasjon, eksisterer AirBnb. Disse tre elementene henger sammen og er på et sett avhengige av hverandre.

Delingsøkonomi er kanskje et begrep du har hørt om før. Det er nemlig den type økonomi plattformselskaper har. Dette begrepet har flere navn, som plattformøkonomi, tillitsøkonomi, sirkulær økonomi, og to-sidige markeder m.fl. Delingsøkonomi betyr at bedrifter og privatpersoner kjøper, bytter og tilbyr tjenester eller eiendeler i samhandling med hverandre. Dette muliggjøres gjennom nyere teknologier. Eksempelvis er AirBnb avhengig av å kommunisere gjennom digitale plattformer for å fungere. Denne delingsøkonomien skaper også forbrukermakt, i den form av at selskapene er avhengige av forbrukere. AirBnb hadde aldri fungert med bare den ene parten. I modellen over ser vi AirBnb sin forretningsmodell. Vi ser de tre partene som er nødveninge, samt hva som kreves i samhandlingen mellom hver av disse.

 

I artikkelen The Future of Platforms fra MITSloan Management Review ser vi hvordan mange plattformselskaper, som tidligere nevnt, er de noen av de mest verdifulle selskapene i verden. Likevel er det ikke slik at det gjelder alle plattformselskaper. Det blir vanskeligere og vanskeligere å lykkes, jo flere som er på markedet. Akkurat dette har de i likhet med tradisjonelle selskap – det er bare de beste som når frem. Uansett hvilken forretningsmodell en bedrift velger, er det viktig å skille seg ut og være bedre enn konkurrentene.

 

Det at plattformer overtar, er eksempel på hvordan utvikling i dagens samfunn, teknologi og organisasjoner, skaper nye forretningsmodeller. Det er ingen tvil i at teknologien utvikler seg raskt og stadig nye ting blir mulig. I mitt neste innlegg skal jeg skrive om kunstig intelligens. Et svært spennende tema som er relevant å se på. Det å ha innsikt i hva som skjer i den digitale verden er viktig for digitale markedsførere. Dersom man ikke har kunnskap om hva som skjer blir det vanskelig å henge med og holde seg relevant.

 

– Maria

 

Har du noen tanker rundt denne utviklingen?

 

Kilder:

3 thoughts on “PLATTFORMER OVERTAR”

  1. Hei Maria! wow – for et innlegg! Supert at du har tatt til deg kommentarene fra sist, det syns at du har lagt ned arbeid i dette innlegget. Det er godt skrevet, fint illustrert med bilder og du henvender til relevante kilder. Fortsett slik! 😀

  2. Pingback: EN INSPIRERENDE GJENBRUKSAPP – Maria Sortland Ibrahim

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *