RANKING AV LANDETS INNBYGGERE

Mitt forrige innlegg omhandlet kunstig intelligens og om det er noe vi burde være redde for. I likhet med alt annet, har kunstig intelligens både positive og negative sider. I dette innlegget skal jeg se på noen av de sosiale konsekvensene kunstig intelligens kan gi. Jeg vil først gå innpå hvordan det kan føre til endring i arbeidsprosesser og jobber. Deretter se på fremtidens dagligvarehandel. Videre trekker jeg frem noe kalt deep fake og til slutt vil jeg se på om kunstig intelligens kan påvirke vårt personvern.

Endring i arbeidsprosesser og jobber

Arbeidsprosesser endres etterhvert som nye teknologier introduseres. Det kan gjøre at noen jobber forsvinner, samt at nye jobber blir til. I mitt forrige innlegg nevnte jeg chatbots. Dette er et eksempel på endring i arbeidsprosesser. Roboter tar over arbeidet som tidligere måtte bli utført av mennesker. Det kan være både positive og negative sider med dette. For bedriften er det særlig effektivt ettersom de ikke trenger å bruke menneskelige ressurser på de “letteste” oppgavene. Eksempelvis det at de ansatte i kundeservice slipper å svare på de samme spørsmålene dag etter dag. Utfordringen etter mitt perspektiv er når det kreves hjelp av et menneske. Det er da viktig at chatboten skjønner dette og ikke fortsetter å “prøve” å svare. Dette kan være frustrerende for kunden. 

 

Det finnes også roboter som snakker i telefon og fungerer som både kundeservice og selgere. Er det mulig å få en så god kundeservice at det kan erstatte mennesker? Kan roboter selge like godt som mennesker? Vil ikke kunden ønske å snakke med et ekte menneske? Dette er spørsmål man kan stille seg til slike “bot”-løsninger. Personlig tror jeg at disse funksjonene enn så lenge ikke er såpass gode at de kan ta jobben til mennesker, men derimot gjøre jobben til menneskene lettere.

 

Det er ingen tvil i at det er mange bransjer som vil kunne bli påvirket av kunstig intelligens. Et annet eksempel er transportbransjen. Bussjåfør er en jobb som kan forsvinne i fremtiden. Testing av selvkjørende busser er allerede testet i flere land, men det er trolig et stykke igjen før dette blir virkelighet. 

 

Dagligvarehandel

Noe som kan påvirke oss alle, er det som skjer innen for dagligvarehandel. Vi har allerede blitt introdusert for selvbetjeningskasser. Utviklingen videre er på god vei. I USA er det eksempelvis butikker hvor man kan handle uten å gå i kassen og betale, såkalt “Just Walk Out Shopping”. Dette er Amazon Gobutikker og krever bare en app på telefonen. Du scanner appen når du går inn, handler og forlater butikken når du er ferdig. Dette er en svært lettvint løsning og man unngår kø. De ansatte er fortsatt til stede, men de bruker tiden på å fylle på varer og hjelpe kundene. I videoen under kan du se hvordan dette fungerer. 

Deep Fake

Jeg vil også trekke frem deep fake når det gjelder sosiale konsekvenser. Det innebærer at man redigerer inn en annen person på et bilde eller i en video, fremfor personen som opprinnelig er der. Det kan eksempelvis være videoer av politikere hvor det blir sagt noe de aldri har sagt selv, eller å sette et annet ansikt på andre sin kropp. Nedenfor er eksempel på et bilde som er manipulert. Det mest “imponerende” med deep fake, er hvordan man kan få det til å se ekte ut i video. Et eksempel på det kan du se her hvor det ser ut til at Obama holder en tale, men så er det egentlig ikke han som snakker. Det at teknologien har utviklet seg såpass, kan få oss til å tvile på hva vi kan stole på. Det er ikke lenger lett å se om noe er manipulert og dermed “fake”.

 

 

Bilde: Facebook

 

Overvåkning av landets innbyggere

Vil bruk av den kunstige intelligensen kunne bryte med personvernet vårt? Personlig er jeg ikke bekymret for det i Norge. Om vi ser på Kina derimot, er det grunn til bekymring. Her kan de spore alt av innbyggernes aktivitet og har overvåkningskamera de fleste steder. Det er som SMP skriver, de kan overvåke ved digitale hjelpemidler som kunstig intelligens og biometriske kontroller. Gjennom sitt nettverk av overvåkningskameraer har de ansiktsgjenkjenning. De har også pålagt kirker å installere utstyr for ansiktsgjenkjenning. Man kan gjerne spørre seg hva myndighetene skal med denne informasjonen? Det ble sagt at innen 2020, skulle Kina ha et system med sosial kreditt – rett og slett et rankingsystem.

 

Denne rankingen kan eksempelvis bestemme at du ikke får reise med tog og fly, senke internetthastigheten din, ikke la barna dine gå på en bestemt skole, hindre deg fra jobber, utestenging fra hotell, ta fra deg hunden din og uttale offentlig at du er “en dårlig innbygger”. HRW (Human Rights Watch) har kommet med sterk kritikk mot Kinas system. Dette systemet kan sees på som brudd på menneskerettigheter. I Norge er vi “beskyttet” av personvernforordningen (GDPR). Det er en lov for alle EU og EØS-land. Denne loven gir klare retningslinjer for hvordan våre personopplysninger behandles.

Totalt sett ser vi at kunstig intelligens tilfører samfunnet litt av hvert. Det forenkler mange situasjoner og skaffer lønnsomme løsninger for bedrifter. Samtidig ser vi at teknologien setter tilliten vår på prøve ved å gjøre det mulig å manipulere bilder og videoer. Det kan da skapes usikkerhet rundt hva man skal stole på og ikke. Når det gjelder Kina sin overvåkning av innbyggerne, er det nærmest utenkelig å skjønne. Skal en konsekvens av denne teknologien være å begrense enkeltmenneskets frihet? 

 

– Maria

 

Har du tanker om andre sosiale konsekvenser denne teknologien kan føre til?

 

Kilder:

2 thoughts on “RANKING AV LANDETS INNBYGGERE”

  1. Hei Maria!
    Her har du skrevet et veldig fint innlegg! Liker spesielt spørsmålene du stiller i slutten av hvert innlegg – håper du deler innleggene dine på Linkedin for eksempel?:) Det er også fint at du har en god struktur, med underoverskrifter, illustrerende bilder, video samt kildeliste nederst – bra!

    Til neste gang vil jeg anbefale deg til å kildereferere mer i løpende tekst med hyperlink, dette gjør du enkelt ved å kopiere den aktuelle kilden til påstanden du skriver om, for så å lime den inn i ordet/eller setningen. Dette gjør du mens du skriver inne i wordpress, ved å kopiere URL-en, markere ordet/setningen, klikk så command+k, deretter command+ V. (Dette er instruksen for mac, hvis du har PC kan du Google hvilke taster som tilsvarer “command” på Mac for eksempel)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *