EN REVOLUSJONERING AV PENGETRANSAKSJONER

Dette innlegget skal omhandle blokkjeder og kryptovaluta. Blokkjeder er en teknologi som blir sett på som revolusjonerende. Ifølge PwC kan blokkjeder revolusjonere alt fra hvordan pengetransaksjoner, lån, forsikringsbevis, personlig identifisering, skjøter, lisenser og beviser blir distribuert og anvendt. Innen eksempelvis finans spås det at det etableres banking uten å trenge en bank. Det gjør at man ikke trenger en tredjepart involvert. 

 

 

Så, hva er egentlig blokkjeder?

Blokkjeder kan enkelt defineres som en logg hvor det er flere blokker med informasjon. Her har alle i kjeden tilgang til informasjonen og får beskjed om endringer blir gjort, eller om nye elementer blir lagt til. Dette er enklere enn om informasjonen skal sendes til og fra alle aktører. Ved endringer fortsetter prosessen så fort alle partene har godkjent. Blokkjeder er altså en løsning som utelater tredjeparter som eksempelvis banker, saksbehandlere og jurister. All informasjon ligger trygt i blokkjeden. Det skal mye til for at eksempelvis en hacker klarer å gjøre noe her. 

 

Blokkjeder kan virke komplekst, men som Deloitte poengterer, er det en enkel idé i bunn: skape tillit, fjerne eventuelle tredjeparters involvering, samt verifisere og lagre nødvendig fakta i alle former for transaksjoner på en trygg måte. Videoen under forklarer blokkjeder på 2 minutter.

 
De fleste av oss har nok hørt om Bitcoin. Det er en såkalt kryptovaluta. Arne Magnus Johnsen i Deloitte forteller at ett av de vanligste spørsmålene de får om blokkjeder, er om blockchain er bitcoin. Johnsen sier da at han bruker å sammenligne det med smarttelefoner og apper. Blockchain er smarttelefonen, og bitcoin er en app utviklet innenfor denne teknologien. Blokkjedeløsninger i dag krever ikke oppgjør i bitcoin, man kan sågar koble betalingsmodeller opp mot ordinær valuta.

 

En av våre forelesere i digital markedsføring, Karl Philip Lund, har skrevet en artikkel om blokkjeder og kryptovalutaer på Inevo.no. Lund setter også et enkelt og greit perspektiv på dette: “Kryptovaluta er penger som kan brukes til kjøp og salg på Internett. Istedenfor å bruke en bank for å sikre at pengene går ut fra kjøpers konto og inn på selgers konto, signeres transaksjonen digitalt og lagres i en blokkjede.”

 

Blokkjeder i Norge – hva kan vi bruke de til?

Blokkjeder kan både være til hjelp for offentlig sektor og enkeltbedrifter. Deloitte presenterer noen praktiske bruksområder for blokkjeder i offentlig sektor. Disse er fra en rapport på bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

1. Sykehusjournaler uten avvik med transparent dokumentasjon

Her handler det om at pasienter sin informasjon kan ligge trygt i systemet. Da kan man ha innsyn i eksempelvis røntgenbilder og prøvesvar på forskjellige sykehus.

 

2. Spore betalinger og øremerkede bistandspenger

Det går mye tid og ressurser til å dokumentere at offentlige penger som eksempelvis bistandspenger til skoler eller bostøtte til en aleneforelder går til det det skal. Brukes pengene faktisk til skolen? Og går bostøtten faktisk til boligen? Dette kunne man fått en løsning på, som sparte oss ressurser. 

 

3. Sikre konsistens i offentlige data

Det finnes mye informasjon i forskjellige registre, men samsvarer alt? Med blokkjedeteknologien kan man ordne dette. Da kan man ha et felles register hvor alt er oppdatert. Eksempelvis i eiendomsregister som brukes i reguleringsplaner og for planleggingsformål, for å holde orden på radon, rasfare og brannfare.

 

 

Når det gjelder enkeltbedrifter vil jeg trekke frem et eksempel. Kvarøy Fiskeoppdrett har tatt i bruk blokkjeder i samarbeid med Atea og IBM. Det har gitt dem mulighet til å ta bedre betalt for fisken, samt gi forbrukerne tryggere mat. Atea skriver at dette skyldes sjømatnæringen får bedre kontroll og mer effektive og bærekraftige verdikjeder. Sporing av fisken gjør at de har all nødvendig informasjon og kundene er sikker på det de får. Eksempelvis gir blokkjedene informasjon om hvordan laksen har hatt det, hvor den kommer fra og hvilken mat den har fått.

 

Oppsummert

Det er ingen tvil i at blokkjeder og kryptovalutaer kan løse mange utfordringer i samfunnet, særlig hvor det mangles tillit til organisasjoner og myndigheter. Dette ser vi både i eksemplene på offentlig sektor og for Kvarøy Fiskeoppdrett. Blokkjeder kan altså gjøre ting enklere og forsterke tillit betraktelig. Personlig hadde jeg lite kunnskap om blokkjeder fra tidligere. Etter å ha fått mer kunnskap om det, tror jeg det er en teknologi som vil bli svært sentral i fremtiden. Det er som jeg nevnte tidligere, at det kan virke komplisert, men alt i alt kan det føre med seg mange positive effekter til samfunnet.

 

– Maria

 

Har du tanker rundt blokkjeder og kryptovalutaer?

 

Kilder:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *