HVORDAN VELGE KOMMUNIKASJONSKANAL?

Det er ikke alltid lett å vite hvilken kommunikasjonskanal man skal benytte seg av. Hvordan vet man hvilke sosiale kommunikasjonsplattformer som er mest relevant å bruke for å nå sine mål? Og hvordan skal man kommunisere for å utløse engasjement og påvirke til atferdsendring? Dette skal jeg se nærmere på i dette innlegget ved å ta utgangspunkt i merkevaren Kari Traa. Jeg vil også se på influencer marketing og hva som er viktig å tenke på ved slike samarbeid.

 

 

Medievalgsmodellen

Ved valg av kanal kan vi bruke medievalgsmodellen som utgangspunkt. Denne hjelper oss til å se at de ulike kanalene har ulike egenskaper. (Olsen og Peretz 2017) Modellen består av følgende:

 

Presentasjonsegenskaper – mediets evne til å presentere budskapet for målgruppen. Hvilken presentasjon trenger budskapet? Dette kan være blant annet farger, formater, lyd, bevegelse og dialog. (Olsen og Peretz 2017) Eksempelvis vil Facebook og Instagram gi Kari Traa mulighet til å presentere nye produkter ved hjelp av tekst og bilde. Hadde de valgt radio derimot, ville de ikke hatt annet enn lyd. Presentasjonsegenskapene er i dette tilfellet derfor bedre i kanaler som Facebook og Instagram ettersom man ønsker å presentere noe visuelt. Sannsynligheten er større for at jeg ønsker å kjøpe Kari Traa sine nye produkter dersom jeg får se dem, fremfor om jeg bare får høre om dem.

 

Distribusjonsegenskaper – mediets evne til å formidle budskapet. Hvem skal man nå og hvor når man dem? Når man målgruppen best gjennom sosiale medier eller gjennom en tradisjonell annonse i avisen? Ettersom Kari Traa har en relativt ung målgruppe, vil det være mest fornuftig å velge sosiale medier som Facebook og Instagram. Annonser i sosiale medier åpner også for at annonsen blir vist til personen flere ganger, fremfor at man blar forbi annonsen en gang i avisen.

 

Reaksjonsegenskaper – mediets evne til å få ønsket reaksjon. Hvilke reaksjoner ønsker man å utløse med budskapet sitt? Dersom det eksempelvis er kjøp, kan man spørre seg om mediet har de riktige reaksjonsegenskapene. Gjennom kanalene Facebook og Instagram er det mulig å sende forbrukerne rett til kjøp med deres “shop”-funksjon. Denne muligheten har man ikke på samme måte i eksempelvis papiraviser og på radioen. Det er derfor viktig å legge til rette for brukerne, slik man får ønsket reaksjon.

 

 

Utfordringer knyttet til kanalvalg

Når man skal velge kommunikasjonskanal, er det fort gjort å tenke på sosiale medier som en egen kategori. De spesifikke kanalene som går under sosiale medier har nemlig ulike styrker og svakheter, samt ulike brukerkulturer. Det er derfor viktig å skaffe seg kunnskap om hva som skaper engasjement i de ulike kanalene, slik man kan tilpasse innholdet mot forbrukerne. Eksempelvis vil annonser i mediene Snapchat og TikTok sannsynligvis nå ut til en yngre gruppe mennesker enn de vil gjennom Facebook og Instagram, hvor man gjerne når en bredere gruppe.

 

Valg av kommunikasjonskanal

Ipsos SoMe-tracker gir innsikt i hvor stor andel av befolkningen som bruker ulike sosiale medier daglig i Norge. Det er ingen tvil i at Facebook er det mediet med største andel. Etter følger Messenger, Snapchat, Instagram og Youtube. Man har også mindre kanaler som Twitter, TikTok og LinkedIn.

 

For Kari Traa vil Facebook og Instagram være de mest aktuelle mediene. Dette på grunnlag av medienes brukerkultur, samt at de har størst andel brukere og dermed gode muligheter for å nå ut til flere. 

 

Influencer marketing

Samarbeid med influensere er blitt mer og mer populært, og mange bedrifter har det som en del av markedsføringsmiksen. Denne formen for promotering kan gi verdi ved at det bygges kjennskap til merkevaren, gi hjelp med å få ut budskapet om kampanjer og kan bidra til bra innhold ettersom influensere ofte er gode på å lage innhold tilpasset målgruppen, som Core Content nevner.

 

For å få størst mulig verdi, er det viktig å være nøye med hvem man velger å samarbeide med. Her handler det om å vite hvem kundene er for å finne en influenser som når ut til målgruppen. Eksempelvis vil det være hensiktsmessig for Kari Traa å velge en jente med aktiv livsstil. Det er mer sannsynlig at hennes følgere er interessert i merkevaren Kari Traa, fremfor følgerne til en person som har fokus på mote. Videre er det en fordel å se på engasjement fremfor antall følgere. Det er ikke nødvendigvis slik at de med flest følgere vil gi bedre resultater.

 

 

Det finnes ulike måter å samarbeide med influensere, som Core Content beskriver. I begynnelsen av samarbeid er det vanlig å starte med sponsing. Eksempelvis at en influenser får tilsendt produkt fra Kari Traa for å promotere disse. Dette innebærer ingen kontrakt og dermed ingen spesielle forpliktelser og forventninger. Det er en fin måte for å få testet influenserens påvirkning. Dersom samarbeidet fører til engasjement og interesse til kjøp rundt produktene, kan det være aktuelt å inngå en kontrakt. 

 

Ved en kontraktfestet avtale vil både merkevaren og influenseren forvente mer av hverandre. Eksempelvis vil influenseren ha en stabil inntekt, mens Kari Traa som bedrift vil ha lojalitet og at personen stiller opp på prosjekt som photoshooter og eventer. Videre kan man ha samarbeid hvor influenseren blir en ambassadør for bedriften. Det er viktig at dette er en person som oppriktig liker merkevaren og reflekterer den. Her er samarbeidet enda tettere. For Kari Traa kunne det eksempelvis vært en kvinnelig skientusiast. Noen merkevarer lager også egne kolleksjoner med sine ambassadører.

 

Oppsummering 

For å komme frem til hvilken kommunikasjonskanal som er mest relevant å bruke, kan man bruke medievalgsmodellen. Denne tar for seg presentasjonsegenskaper, distribusjonsegenskaper og reaksjonsegenskaper. Ved valg av kanal er der også visse utfordringer. Eksempelvis det å skille mellom de ulike kanalene innenfor sosiale medier. I noen tilfeller egner Facebook seg best, og i andre tilfeller LinkedIn. Avslutningsvis ser jeg på “influencer marketing”. Noe som er blitt mer og mer populært siste årene. Samarbeid med influensere kan være et bra tilskudd til markedsføringsmiksen dersom man velger de riktige personene for merkevaren.

 

– Maria

 

Kilder:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *