BENYTT OKR TIL Å NÅ DINE MÅL

Vi er halvveis i fordypningsemnet digital markedsføring og skal nå inn i tredje del av kurset. Denne modulen vil omhandle e-varehandel ved foreleser Karl Philip Lund. I de kommende ukene skal vi blant annet utvikle og lansere en nettbutikk. Jeg vil oppdatere bloggen jevnlig med lærerike temaer. Det første temaet jeg skal ta for meg er OKR.

 

OKR er et system som hjelper mange bedrifter til å nå mål effektivt. Det brukes av flere av verdens største selskaper, eksempelvis Netflix, Spotify, Amazon og Google. Likevel er det ifølge Lund få bedrifter som kjenner til dette systemet i Norge. Så, hva er egentlig OKR?

OKR – Objectives & Key Results

OKR står for objective, key results. Det er et enkelt styringssett som knytter målene til selskap, team og medarbeidere sammen for å omsette strategi i målbare resultater. Objective handler om retningen, mens key results handler om hvordan du skal komme deg dit. Dersom man besvarer følgende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal, vil man få frem tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften.

 • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
 • Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?

 

Hvorfor OKR?

OKR er enkel måte å styre et selskap. Det kan bidra til tydelighet, fokus, økt engasjement og høyere gjennomføringskraft. Lund presenterer fire fordeler ved å benytte seg av OKR.

 1. De viktigste målene i bedriften kommer til overflaten
 2. Alle i bedriften får vite hva som er viktig
 3. Du får vite hvordan alle ligger an i forhold til målene
 4. Alle i bedriften vet hva som foregår

En enkel forklaring av OKR: 

 

Hva er en god objective?

Lund beskriver en god objective som en kort og inspirerende setning om hva teamet ønsker å oppnå i neste periode. En setning hvor ambisjonen gir mening for hele teamet. Det er også en fordel at målet er tidsbestemt, som eksempelvis i løpet av kvartalet. Videre burde det være mulig å gjennomføre uten å være avhengig av andre. Da kan man ikke skylde på andre dersom det ikke blir fullført som planlagt. 

 

Hva er gode key results?

Key results er delmål som må nås for å komme i mål med teamets objective. Disse burde være målbare og man burde ikke ha for mange under hvert objective. Det er vanlig å ha 2-5 key results per objective. 

 

Eksempel på OKR

Ved hjelp av et eksempel er det lettere å forstå OKR. Objective er altså hovedmålet, mens key results er delmålene. Følgende eksempel kan brukes for gruppen min når vi skal opprette nettside: 

 

Hvordan komme i gang med OKR?

Dersom du ønsker å implementere OKR i organisasjonen din, kan det være lurt å begynne i et lite team. Eksempelvis at en ledergruppe tester det ut i et kvartal. Lund presenterer flere tips for å komme i gang. 

 • Send ut nyttige lenker om OKR til nøkkelpersoner 
 • Snakk om OKR i grupper på 2-3 personer, trigg nysgjerrighet og skap internt engasjement
 • Introforedrag og / eller workshop om OKR
 • Avtal hvordan dere skal skrive ned OKR og hvordan dere skal rapportere ukentlig 
 • Ha et diskusjonsmøte halvveis i kvartalet, samt presenter for hverandre i slutten av kvartalet

Etter å ha testet det ut i deler av organisasjonen kan det sprees videre til resten. Ved at noen først tester det ut og skaffer seg erfaring, vil det være lettere for resten å komme i gang. 

 

Verktøy for OKR

Det finnes flere verktøy for OKR. Lund skriver at ledende eksperter mener at du gjør en stor feil dersom du begynner med velge et OKR-verktøy. Det er ikke mange som lykkes med innføre OKR første kvartal. Det beste er om man begynner i det små med verktøy man allerede bruker.

 

Det mest sentrale ved innføring av OKR, er at man klarer å skape en rytme i organisasjonen hvor det settes transparente mål, følger de opp hver uke og avslutter kvartalet med å evaluere og sette nye mål. Videre skriver Lund at etter 2-3 kvartaler med OKR, når du har fått justert prosessen til å passe organisasjonen din, er du klar til å vurdere verktøy. Det kan eksempelvis være Futureworks, som er det eneste norske OKR-verktøyet. 

Typiske feil

Det er som nevnt flere fordeler med OKR, men det forutsetter at det gjøres på rett måte. Noe som henger sammen med det jeg nevnte om hvordan å komme i gang med OKR. Ved at eksempelvis ledergruppen tar i bruk OKR først, kan de prøve og feile, for så å finne ut hvordan det kan tilpasses deres organisasjon. Dermed kan de ta med lærdommen ut til resten av organisasjonen. Felipe Castro presenterer noen typiske feil: 

 

1. Bruker OKR som en “to-do” liste

 • Det kan være fort gjort å blande hva som burde stå som key results og hva som burde stå som gjøremål. Det er derfor viktig å forstå skillet mellom verdibaserte og aktivitetsbaserte mål. Key results burde være målbare og hjelpe deg på veien til ditt objective. 

2. Setter for mange OKRs

 • Det å sette for mange OKRs kan henge sammen med punktet over. Bedriften sine OKRs skal inneholde de viktigste aktivitetene for perioden. Dette gjelder særlig for key results. Ikke sett opp for mange punkt under objective. Det trengs bare de aller viktigste. Ved å ha for mange mål, vil heller ikke de ansatte klare å huske hva som er det viktigste den kommende perioden. 

Oppsummering

OKR er en effektiv metode for å nå mål. Ved å sette opp et objective (hovedmål) med 2-5 key results (delmål), blir det tydelig hvilke aktiviteter som er viktigst den kommende perioden. I tillegg blir det lettere for alle i bedriften å vite hva som foregår. En god objective er en kort og inspirerende setning om hva man ønsker å oppnå i neste periode. Gode key results er målbare og man burde ha 2-5 av disse. Dersom man ønsker å komme i gang med OKR, er det lurt å starte i det små og prøve seg frem for å tilpasse sin bedrift. Det er også verdt å nevne at dette er en metode som kan brukes for å nå eksempelvis personlige mål også.

 

– Maria

 

Har du erfaring med OKR?

 

Kilder:

 • Lund, Karl Philip, 2019. Inevo.no “OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021”. Funnet 05.04.21. https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/#hva-er-okr
 • Lund, Karl Philip, 2019. Inevo.no “Hva er et godt OKR “objective (ambisjon)?”. Funnet 06.04.21. https://inevo.no/blogg/hva-er-et-godt-okr-objectiveambisjon/
 • Futureworks. u.d. Futureworks.no “Futureworks OKR-verktøy gir deg full kontroll over bedriftens målstyring” Funnet 06.04.21. https://futureworks.no/
 • Castro, Felipe. u.d. What is OKR. Funnet 06.04.21. https://felipecastro.com/en/okr/what-is-okr/
 • Bilde 1: Владимир Мелентьев. https://www.istockphoto.com/portfolio/dukesn?assettype=image&mediatype=illustration
 • Bilde 2: oatawa. https://www.istockphoto.com/portfolio/oatawa?assettype=image&mediatype=photography

4 thoughts on “BENYTT OKR TIL Å NÅ DINE MÅL”

 1. Hei Maria!

  Flott innlegg! Du skriver og forklarer godt, og det er tydelig at du har jobbet godt med dette innlegget. Alt av struktur, bilder og hyperlinking er på plass. Fortsett med det gode arbeidet 🙂 Bonus at du henvender deg til leseren med et avsluttende spørsmål!

  Jeg gleder meg til å lese mer!

Leave a Reply to Thea Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *