VERDIEN I Å HA EN MENTOR

Mange stillinger blir aldri lyst ut. Et stort antall jobber blir nemlig skaffet gjennom nettverk. Det er derfor en stor fordel om man klarer å bygge seg et godt nettverk. For å gjøre dette, kan det være fint å ha en eller flere mentorer. I dette innlegget skal jeg se nærmere på hvordan man kan skaffe seg en relevant mentor.

 

For å lære mer om dette, har jeg tatt First Round-kurset Networking Basics. Det er et kurs av Paul Pesek som tar for seg 8 moduler med forklarende videoer. Gjennom disse modulene gis nyttige tips til hvordan man skaffer seg et godt nettverk.

Skjermbilde: First Round

Hva er en mentor?

En mentor kan defineres som “en person som fungerer som rådgiver for en mindre erfaren person (en mentee), og deler sin kompetanse og fagkunnskap fra et mer erfaren perspektiv”.

 

En mentor vil kunne hjelpe deg på veien mot dine mål. Mentoren er tilgjengelig for sin mentee til å gi råd, gi støtte og svare på spørsmål. I tillegg vil en mentor kunne knytte deg opp til andre i bransjen som eksempelvis potensielle arbeidsgivere.

 

1. Din profesjonelle identitet

Første modul handler om utvikling av din profesjonelle identitet, og hvem du er som student og som ung profesjonell. Videoen gir innblikk i verdien av å bygge et godt nettverk. Å bygge nettverk kan gi deg innsikt i ulike karrieremuligheter. Din profesjonelle identitet er allerede i gang med å bygges mens du er student, men det er likevel ikke slik at du er ferdig utlært når bachelor-oppgaven er levert. Det er særlig tre perspektiver du bør tenke over:

 

Interesser – Hvor interessant er dette for meg? Vil jeg holde meg motivert for denne jobben selv når det kan bli litt tøft?

Styrker – Vil mine eksisterende styrker ha verdi her og gi meg muligheten til å påvirke positivt?

Vekst – Hvilke nye egenskaper kan jeg utvikle her? Hva gir dette meg? I hvilken ny omkrets vil jeg være?

Videre gis det tips for hvordan du bør gå frem for å søke veiledning og råd fra mentorer. Pesek presenterer fem kvaliteter som er nyttige å tenke over i nettverksbyggingen:

 

Empati: Å ha evnen til å se ting fra perspektivet til personen du oppsøker

Nysgjerrighet: Få frem at du er interessert i å lære fra dem og deres erfaring

Takknemlighet: Vis at du er takknemlig for at personen gir deg deres tid og innsikt

Relevans: Forklar hvorfor du kontaktet dem og hvordan samtalen vil være nyttig for deg

Respekt: Behandle dem som du selv ville ønsket å bli behandlet dersom du var dem

 

Du er i en situasjon hvor du både er student og en ung profesjonell. Disse identitetene bygges samtidig og vil påvirke hverandre. Personen du kontakter har trolig vært i din situasjon, og vil kunne gi gode tips til veien videre. Sist, men ikke minst, folk ønsker å hjelpe. Det er bare å spørre, samtidig som du er obs på de fem kvalitetene som er nevnt over.

 

2. Finn kontakter gjennom LinkedIn

Neste modul tar for seg hvordan du kan bygge nettverk gjennom LinkedIn. Søkeverktøyene gjør det lettere for deg å finne den perfekte mentor. Her kan du søke og filtrere ut etter eksempelvis erfaringsnivå, bedrift og bransje. Pesek skiller mellom ulike måter å finne kontakter på, med ulik grad av tilhørighet:

 

“Perfect overlap” – Du identifiserer deg med noen fra eksempelvis samme skole og studieretning. For meg kunne dette vært en tidligere student fra Høyskolen Kristiania som også har gått Markedsføring og merkevareledelse.

“Great overlap” – Det kan være noen fra samme skole som har studerert  innenfor fagområdet markedsføring, merkevare og salg, men har gått andre studieretninger. Eksempelvis en fra Markedsføring og salgsledelse.

“Similarities” – Det kan være noen som har studert det samme som deg ved en lignende skole. Eksempelvis noen fra Handeleshøyskolen BI som har en jobb du finner interessant.

“Someone intresting” – Dette kan være en person du ikke har noe direkte felles med, men som eksempelvis driver med noe du synes er interessant.

3. Hvordan kontakte noen på LinkedIn

Videre tar Pesek for seg hva du burde tenke over når du kontakter personer på LinkedIn. Det blir også presentert forskjellene mellom kontakt via LinkedIn og mail. LinkedIn kjennetegnes som en plattform hvor det går raskt å sende meldinger, er mer casual og lettvint. Mail derimot, blir sjekket oftere, føles mer personlig og du har større sannsynlighet for å få svar. Ved kontakt på LinkedIn burde du tenke over de fem kvalitetene som ble nevnt i punkt en, samtidig som følgende:

 

Who – Hvem er du?

Why – Hvorfor kontakter du personen?

What – Hva lurer du på / ønsker fra denne personen?

 

4. Koordinering

I fjerde modul tar Pesek for seg hvordan du koordinerer samtalen på en effektiv måte. Her handler det om å ta intiativ og ha respekt for andres tid. Mange har gjerne begrenset med tid og er avhengig av at du er fleksibel. Dette kan løses gjennom en kort melding med tid, kanal (eks. zoom eller telefon) og eventuelt telefonnummer.

 

5. Navigasjon

Videre handler det om navigasjon av samtalen. Her er det lurt å huske på de fem kvalitetene. Eksempelvis det å alltid takke for at personen tar seg tid til å snakke med deg. Pesek presenterer fire faser av en samtale. Først har vi begynnelse av samtalen, så en nærmere introduksjon av deg selv. Deretter spørsmål til personen du snakker med, før samtalen avsluttes.

6. Opptre profesjonelt

Denne modulen går tett sammen med forrige punkt, hvor fase to er sentral. Her handler det om hvordan du fremstår i samtalen. Relevant informasjon kan være: hvem er du, hva er dine ferdigheter og interesser, hvordan har din profesjonelle reise utviklet seg, hvor er du i reisen i dag og hva håper du å få ut av denne samtalen. Ikke minst, er det viktig å lytte og vise interesse til personen du snakker med.

 

7. Research og spørsmål

I modul syv går Pesek inn i fase tre av samtalen. For å få mest ut av samtalen, er det en fordel å forberede seg på hvilke spørsmål du vil stille. I forkant kan du eksempelvis se gjennom LinkedIn-profilen deres, google og sjekke om det ligger tidligere intervju av dem på YouTube. Videre deler Pesek spørsmål inn i tre kategorier:

 

“The main question: Their story”

“The second set: The work they do”

“The third set: Advice for you”

 

8. Bygge langvarige relasjoner

Siste modul omhandler hva du burde gjøre etter samtalen. Dersom det er en person du føler vil kunne hjelpe deg videre, kan du ta initiativ til å holde kontakten. Det vil da det være lurt å sende en mail hvor du takker for at personen tok seg tid til å snakke med deg. Du kan også spørre om det er greit du tar kontakt i senere tid.

 

Da kan du sende en oppfølgingsmail hvor du takker for sist og gir en kort re-introduksjon av deg selv. Videre forteller du hvorfor du tar kontakt igjen og spør om personen har tid til en samtale. 

Konklusjon

First Round var et interessant og nyttig kurs å ta. Pesek ga flere gode tips og poengterte viktige ting å tenke over underveis. Personlig har jeg ingen mentor, men ser virkelig verdien i å skaffe seg det. Kurset viser også hvor lett det kan være å skaffe seg en relevant mentor, spesielt nå som jeg vet hva jeg burde tenke på underveis. Dersom du kommer over noen du føler kan hjelpe deg, handler det rett og slett bare om å tørre og sende en melding. 

 

Om ett år er jeg i gang med å skrive bacheloroppgave og er muligens klar for å komme meg ut i arbeidslivet om kort tid. Dersom jeg skaffer meg en relevant mentor nå, vil jeg kunne få gode tips til veien dit. I tillegg vil en mentor kunne ha gode kontakter som kan åpne for jobbmuligheter. Etter å ha lært om fordelene ved å ha en mentor, er det derfor ingen tvil i at det vil ha en positiv effekt på veien til min profesjonelle karriere. 

 

– Maria

 

Har du en mentor? Eller ønsker du potensielt å skaffe deg det?

 

Kilder:

 • Indeed Editorial Team. 2021. What is a mentor? Funnet 08.04.21. https://www.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-a-mentor
 • Paul Pesek. u.d. First Round: Networking Basics. Funnet 08.04.21. https://first-round.teachable.com
 • Bilde 1: Kerkez. https://www.istockphoto.com/portfolio/kerkez?assettype=image&mediatype=photography
 • Bilde 2: Anastsia Usenko. https://www.istockphoto.com/portfolio/anastasiausenko?assettype=image&mediatype=illustration
 • Bilde 3: Tetiana Garkusha. https://www.istockphoto.com/portfolio/tetianau?assettype=image&mediatype=illustration
 • Bilde 4: BrianAJackson. https://www.istockphoto.com/portfolio/brianajackson?assettype=image&mediatype=photography

2 thoughts on “VERDIEN I Å HA EN MENTOR”

 1. Hei Maria!

  Godt oppsummert! Fint at du også har med en konklusjon hvor du redegjør for dine egne erfaringer, pluss kort hva poenget med kurset var. God struktur på innlegget er det også – flott!

  Godt jobba 🙂 Gleder meg til å lese mer!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *