EN GUIDE TIL UTM

Det finnes flere fordeler ved å benytte seg av UTM-tagger. Overordnet kan UTM hjelpe deg til å bedre markedsføringen din. I dette innlegget vil jeg forklare hva UTM er, hvorfor du burde bruke det og hvordan du gjør det. Jeg vil relatere eksempler til nettbutikken vår, Genuint.

 

Hva er UTM?

UTM står for Urchin Traffic Monitor. Det er en kode du legger inn i slutten av en URL for å kunne spore lenkens leveranse. Eksempelvis om jeg skal poste en link fra genuint.no, både på Instagram og Facebook. Jeg har linken genuint.no/utm-tag. For å vite hvilken kanal de som klikker på linken kommer fra, vil lenkene være genuint.no/utm_source=instagram og genuint.no/utm_source=facebook.

 

En enkel definisjon av UTM fra Kissmetrics, hentet fra Neil Patel:

Hvorfor benytte seg av UTM?

Gullmark presenterer tre gode grunner til hvorfor du bør bruke UTM-tagger. Det er først og fremst for å forstå hvor trafikken kommer fra. Kommer den fra Facebook, Instagram eller Google? Videre er det en fordel å vite hvilke lenker de besøkende klikker seg inn til nettsiden på. Eksempelvis om vi i Genuint sender ut et nyhetsbrev hvor det er flere CTA-er (call to actions), kan vi gi disse forskjellige UTM-tagger. Da vil vi få innsikt i hvilke av CTA-ene som gir resultater. I tillegg bør du bruke UTM for å forstå hvilken kampanje som gir best respons. Totalt sett bør du bruke UTM for å få bedre oversikt over trafikken din, noe som igjen kan være med på å forbedre markedsføringen.

 

Hvordan “bygge” en UTM-tag?

UTM-tagger er delt i to komponenter: UTM parameter og sporingsvariabel.

UTM parameteret avgjør hva som skal spores, og starter alltid med “utm_”. Det finnes totalt fem parameter som kan spores:

 • utm_campaign 
 • utm_source 
 • utm_email 
 • utm_term 
 • utm_content 

Sporingsvariablen er en unik variabel som identifiserer det du ønsker å spore. Den vises alltid etter “=” i lenken. I noen tilfeller kan den være bare bokstaver, tall, tegn eller “+” tegn.

 

For eksempel: https://genuint.no/utm-tag?utm_source=instagram

 

UTM parameteret definerer altså hva du ønsker å spore, mens sporingsvariablene forteller deg det som spores.

Hvordan lage en UTM-tag?

En UTM-tag kan settes opp på flere måter. Det kan enkelt gjøres i Google Analytics sitt verktøy Campaign URL Builder. Her fyller du ut de ulike feltene og får lenken klar. Følgende felt må fylles inn: 

 

 • Website URL: URL til nettsiden din.
 • Campaign Source: Plattformen hvor trafikken kommer fra, eksempelvis Facebook eller et nyhetsbrev.
 • Campaign Medium: Her kan du identifisere mediet, som eksempelvis kostnad per klikk (CPC) eller sosiale medier.
 • Campaign Name: Denne er bare for å identifisere kampanjen, slik du får sporet hvilken kampanje som trekker trafikk til nettsiden. 
 • Campaign Term: Denne brukes hovedsaklig til å spore søkeord i betalte søk annonser. Den kan også brukes i display-annonser for å identifisere aspekter ved publikum.
 • Campaign Content: Denne er valgfri og blir oftest brukt når flere lenker leder til samme URL, som eksempelvis i en e-post hvor du har flere CTA eller ved A/B-testing av annonser.

Det er viktig å sette alt i system og ha oversikt over taggene som blir brukt. Når du har fått med UTM-taggene i lenkene dine, vil du finne disse i Google Analytics under brukeranskaffelse – > all trafikk -> kilder / medium.

 

Tips for bruk av UTM

Neil Patel presenterer tre tips som er greie å følge når du skal tagge URL-ene dine, slik du enkelt kan identifisere hvor trafikken kommer fra.

 

1. Lag standard-navn for UTM-parametrene dine

Dersom du er konsistent vil du unngå forvirring og sikre deg at dine UTM er fungerende. Bruk bindestreker fremfor understrek, prosent (representerer mellomrom i GA) og plusstegn i URL-ene dine. Videre anbefales det å alltid bruke små bokstaver. Da unngår du å måtte tenke på når du skal bruke stor eller liten bokstav. I tillegg er det lurt å holde URL-ene dine enkle, beskrivende og lett å lese. Oppsummert handler det om å være konsistent, bruke bindestreker, ikke repeter deg selv, og hold det enkelt, men beskrivende.

 

Etter å ha opprettet URL-er, kan de fort bli lange. Da kan du bruke verktøy som bit.ly eller Google Link Shortener for å korte de ned. 

 

2. Ha oversikt over UTM-lenkene dine i et regneark

Å føre en oversikt vil gjøre at alle i teamet vet hva som foregår. I tillegg kan det være lurt å ha en “navne”-guide for hvordan dere skal merke lenker.

 

3. Steget etter å ha etablert et UTM-system

Det er ikke nødvendigvis trafikk og antall klikk som er det viktigste for bedrifter, men inntekter. Etter du har kommet i gang med UTM-lenker, vil det være nyttig å kunne koble det opp mot CRM for å få et klart bilde av hvordan ulike kanaler påvirker. Alternativt kan du sette opp mål i Google Analytics. Du kan eksempelvis spore mål som leads eller påmelding på nyhetsbrev.

 

Bruk av UTM 

I dine sosiale medier

UTM-linker kan hjelpe deg til å finne ut hvilken plattform som gir best ROI og hvilke linker som funker på best på plattformen. Det vil hjelpe deg til å kunne analysere trafikken på sosiale medier. Eksempelvis kan du opprette forskjellige UTM-linker for betalte og organiske poster på Facebook. Så fort du får samlet inn en del data og laget mål, vil du kunne få en innholdsrik GA-rapport.

 

Test klikk fra nyhetsbrev

UTM kan brukes i e-poster for å forstå hva som bidrar til trafikken som går til nettsiden din. Her kan du spore hvilke CTA-er i e-posten som flest klikker på, og ikke minst finne ut om nyhetsbrevene faktisk gir resultater. 

 

Spor hva som er dine mest effektive bannerannonser

Alle som jevnlig benytter seg av betalt annonsering, ønsker trolig å vite hvilke bannerannonser som gir best resultat. Med UTM har du mulighet til å vite nøyaktig hvilken annonse som er mest effektiv. Eksempelvis om du kjører to tilnærmet like annonser, men med ulik tekst, vil du kunne se hvilke av disse som presterer best.

 

Oppsummert

UTM kan gi deg svært verdifull informasjon om trafikken din. Du kan få innsikt i mye atferdsdata som kan være med på å overordnet forbedre markedsføringen din og øke salg. UTM-tagger kan enkelt lages ved hjelp av Google sitt verktøy. UTM-linkene kan brukes blant annet i sosiale medier, nyhetsbrev og i bannerannonser.

 

– Maria

 

Har du erfaring med UTM?

 

Kilder:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *