SOSIALE MEDIER SIN ROLLE I STORMINGEN AV KONGRESSEN

Sosiale medier og digitale plattformer spiller en sentral rolle i livene våre. De er nyttige i mange tilfeller, men vi har også fått sett hvordan de kan påvirke negativt. Et eksempel på dette er det som skjedde 6.januar 2021, da den amerikanske kongressen ble stormet av Trump-supportere. I dette innlegget vil jeg se på hvordan sosiale medier og digitale plattformer påvirket denne hendelsen. 

 

Hva skjedde 6.januar 2021?

I påvente av at Kongressen offisielt skulle erklære Joe Biden som vinner av valget, hadde tusenvis av demonstranter samlet seg utenfor kongressbygningen. Dagene i forkant oppfordret Donald Trump støttespillerne sine om å komme til Washington DC. Han ønsket å ta tilbake “det stjålne valget”, noe som skapte store reaksjoner verden over, også fra ledere som Erna Solberg og Boris Johnson. Mange mener Trump skapte et klima for vold og uro med sine oppfordringer. Han sa aldri direkte at Kongressen burde stormes, men “tente ilden” blant demonstrantene. 

Trump sin bruk av Twitter i forkant av hendelsen

Julaften postet Trump en video og skrev “6.januar. Vi ses i DC”. Den samme beskjeden kom jevnt flere ganger fram mot selve dagen. Han skrev blant annet at redningen kom 6.januar, at det kan bli den største dagen i Washingtons historie og at han selv kom til å være tilstede på den historiske dagen. 

 

I etterkant ble Trump permanent utestengt fra Twitter, på grunnlag av risiko for å ytterligere hisse opp til vold. Kontoen hans hadde rundt 88 millioner følgere, og var verktøyet han brukte aktivt for å kommunisere direkte med det amerikanske folket. Det at kontoen ble fjernet har også skapt delte meninger, da mange mener det setter ytringsfriheten på spill.

Sosiale mediers rolle

Det er ingen tvil i at sosiale medier har spilt en stor rolle i forkant av angrepet, og da spesielt Twitter. Hadde ikke Trump hatt muligheten til å kommunisere direkte på denne måten, hadde trolig ikke tilhengerne komt opp med ideen om å storme Kongressen.

 

Jurist Anine Kierulf sier i en artikkel fra NRK at “Det som er positivt med at Trump utestenges, er at det blir veldig tydelig for oss hvilken makt disse plattformene har over offentligheten og hvor tilfeldig de forvalter den”. Kierulf mener også at det er urovekkende at situasjonen kan forsterke inntrykket av at mediene er venstrevridde og sensurerer konservative stemmer. Noe som kan gi mindre tiltro til mediene. 

 

I forbindelse med denne hendelsen, kan det være relevant å se på filterbobler og ekkokammer, noe jeg har skrevet om tidligere. Innlegget kan leses her. Det handler om at algoritmer filtrerer ut informasjon og eksponerer oss for det som “passer” oss best. Dette baseres på tidligere søk og spor vi har lagt igjen. I innlegget mitt skrev jeg blant annet om at filterbobler kan være en fare for at folk ikke utsettes for synspunkter som bryter med deres egne, noe som spesielt kan være en negativ konsekvens når det gjelder politiske perspektiver. 

Oppsummering

Gjennom å se på stormingen av Kongressen 6.januar 2021, ser vi hvor stor påvirkning sosiale medier og digitale plattformer har. Trump benyttet Twitter aktivt for å kommunisere direkte med støttespillerne sine, noe som førte til denne hendelsen. Det hele førte til at Trump ble utestengt fra Twitter. I forbindelse med dette kan det være verdt å se på filterbobler og ekkokammer, som har med hva slags innhold vi blir eksponert for. Totalt sett ser vi at det er ingen tvil i at sosiale medier har spilt en stor rolle i stormingen av Kongressen 6.januar 2021. 

 

– Maria 

 

Tanker?

 

Kilder:

1 thought on “SOSIALE MEDIER SIN ROLLE I STORMINGEN AV KONGRESSEN”

  1. Hei Maria!

    Fin oppsummering av hendelsesforløpet. Så flott at du også har redegjort for ekkokammer og filterbobler – helt klart relevante temaer for dette innlegget her 🙂 Jeg savner at du går enda dypere i detalj på hendelsesforløpet, spesielt fake news som var en stor påvirkningsfaktor. Noe pirk omhandler noe skrivefeil (eksempel: “komt”).

    Godt skrevet!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *