HVORDAN VIL DIGITAL MARKEDSFØRING UTVIKLE SEG I TIDEN SOM KOMMER?

Digital markedsføring er et svært spennende fagfelt. Det er i stadig endring, og det er alltid noe nytt å lære. Dette semesteret har vi vært innom digital økonomi, sosial kommunikasjon i et bærekraftig perspektiv, e-varehandel og digital markedsføring. De ulike bolkene har bidratt til å gi et læringsutbytte hvor det er lettere å forstå hvordan alt henger sammen. Man kan gjerne stille seg spørsmål som: Vil det være mest aktuelt med inhousing eller outsourcing i årene som kommer? Og hva er den beste løsningen?

 

Inhouse vs. outsourcing

Lise Jæger skriver i en artikkel at kompetanse-gapet mellom bedrifter kanskje aldri har vært større. Det er stor forskjell mellom dem som gjør det samme som de alltid har gjort, og de som utvikler seg med tiden, ref. det jeg skrev innledningsvis om at digital markedsføring er et fagfelt i stadig endring. Utfordringen med inhouse er å bygge opp tilstrekkelig med kompetanse innad i bedriften, spesielt i små eller mellomstore bedrifter. Klarer du å ansette en person som er god på alle felt? Og vil denne personen ha tilstrekkelig med rom for å utvikle seg? Det kan være en fordel å ha flere ansatte innenfor markedsavdelingen, hvor det kan skapes et miljø med tilstrekkelig av kompetanse, som vil bidra positiv til vekst i bedriften. Dette er enklere å få til i større bedrifter.

Dersom man ønsker å outsource kan dette gjøres ved å sette bort enkeltstående områder, som eksempelvis SEO eller innholdsproduksjon, eller man kan outsource hele den digitale markedsavdelingen. Ved outsourcing er det viktig å ha kunnskap nok, til å vite om jobben som blir gjort er bra eller ikke. Det er derfor lurt å gjøre research om byrået, og undersøke om det er deres kompetanse du er ute etter.

 

Du lurer kanskje på hva som vil lønne seg? Det er noe som avhenger av flere faktorer, som bransje, størrelse, endringsvilje og investeringsvilje. Jæger forteller videre at de som byrå gjør den beste jobben der kunden har klare målsettinger og har en viss forståelse og/eller interesse for området. Det gjør også samarbeidet mellom byrå og kunde bedre. 

 

Oppsummering

Det er ingen tvil i at som digital markedsfører er det viktig å holde seg oppdatert. I den forbindelse er det relevant å se på inhouse vs. outsourcing, og hva som er den beste løsningen. Vi ser at dette vil variere ut ifra blant annet størrelse på bedriften og bransje. Dersom du som bedrift skal benytte deg av byrå, er det viktig å gjøre undersøkelser på forhånd, slik du får det du ønsker ut av samarbeidet. 

 

– Maria

 

Tanker?

 

Kilder:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *